2η συνάντηση Κοινής Ομάδας Διαχείρισης του Έργου

2η συνάντηση Κοινής Ομάδας Διαχείρισης του Έργου

2η συνάντηση Κοινής Ομάδας Διαχείρισης του Έργου – 19η -20η, Δεκεμβρίου, 2018, Πάτρα, Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαΐας.